با پاسخ به سئوالات زير تا حدودی مي توانيد  تشخيص دهيد که در معرض و یا مستعد ابتلا به ديابت هستيد يا مبتلا به آن؟ 


1- چند سال داريد؟  

پاسخ-------------------نمره 

30 سال كمتر--------- صفر 

30 تا 40 سال--------- یک 

40 تا 50 سال---------- دو 

50 تا 60 سا---------- سه 

60 سال به بالا-------  چهار 


2- اندازه دور كمر شما چند است؟ 

فاصله بين آخرين دنده و استخوان لگن را اندازه بگیرید.

خانمها---------------— نمره 

80 سانتيمتر كمتر------- صفر 

80 تا 88 سانتيمتر-------سه

88  سانتيمتر بالاتر------چهار


آقایان------------------ نمره 

94 سانتيمتر كمتر------ صفر 

94 تا 102سانتيمتر------سه

102 سانتيمتر بالاتر —--چهار


3- نمايه توده بدني شما چند است؟ 

(وزن (به کیلوگرم) تقسیم بر قد (به متر) به توان دو) 

پاسخ-------------نمره

کمتر از  25-----صفر 

25 تا 30  —------يك

بالاتر از 30  —--سه


4- آيا مبتلا به فشار خون هستيد؟ 

پاسخ---------نمره

خير —--------صفر

آري--------- پنج


5- آيا داروهاي فشار خون مصرف مي كنيد؟

پاسخ--------نمره

خير —------- صفر 

آري--------- دو

6- چه اندازه ميوه جات و سبزيجات يا نان سبوسدار ميل مي كنيد؟

پاسخ--------------نمره 

روزانه------------- صفر                                                   

هر روز نه —------ يك     


7-  آيا روزانه حداقل سي دقيقه فعاليت جسمي داريد؟

پاسخ —--------نمره

آري —--------- صفر

خير —---------- دو


8-  آیا یکی از والدین و اقوام نزدیک شما مبتلا به دیابت است  ؟

پاسخ---------نمره 

خير —------— صفر                                                                                   

آري —------— پنج  (مادر،پدر، خواهر و برادر)      

آري---------- سه  (پدربزرگ، مادربزرگ، عمو، دايي، خاله، فرزندان )

 


 
 
جواب تست ابتلا به دیابت:   
 
اگر مجموع امتیازات شما: 
 
 
0 تا 9 باشد، در معرض ابتلا به دیابت قرار ندارید. 
 
 
10 تا 20 باشد، در معرض ابتلا به دیابت قرار دارید.
 
21 به بعد باشد، احتمالا به دیابت مبتلا هستید. جهت درمان، به پزشک مراجعه نمایید.وجهت گرفتن برنامه غذایی به متخصص تغذیه