‍  کاهش وزن بعد از بارداری  از چه زمانی شروع شود ؟
 

افزایش وزن و تجمع چربی در دوران بارداری امری طبیعی است. برای پیشگیری از چاقی بهتر است مراقب باشید تا در طی بارداری
 
بیشتر از حد نرمال اضافه وزن نداشته باشید. خانمهایی که قبل از بارداری وزن نرمال داشته اند در طول بارداری می بایست 11.5 تا 16
 
کیلوگرم ،خانمهایی که افزایش وزن داشته اند 5/6 الی11 کیلو گرم و خانمهایی که کم وزن بوده اند 12.5 تا 18 کیلوگرم وزن اضافه کنند.

بعد از زایمان بدن احتیاج به زمان دارد تا بتواند خود را بازیابد. قبل از اینکه بخواهید به فکر کاهش وزن باشید و شروع به شمردن کالری
 
دریافتی خود کنید ، حداقل میبایست 6 هفته صبر کنید زیرا رژیم گرفتن قبل از این زمان باعث خواهد شد نتوانید بطور کامل بهبودی
 
حاصل کنید ، دچار احساس خستگی شوید و نتوانید به نوزاد خود به خوبی رسیدگی کنید .

اگر چنانچه نوزاد خود را شیر میدهید ، بهتر است حداقل 2 تا 4 ماه صبر کنید. رژیم کاهش وزن قبل از این زمان میتواند روی کمیت و
 
کیفیت شیر شما تاثیر منفی بگذارد. اگر صبور باشید، به مرور زمان متوجه کاهش وزن طبیعی خود میشوید زیرا شیردهی خود یک روش
 
کاهش وزن است .

ذخایر تامین کننده شیر در دوران شیردهی بشکل بافت چربی در بدن مادر در دوره بارداری تجمع می یابد که در 2 سال شیردهی
 
مصرف میشود. بخاطر داشته باشید که در طول بارداری احتیاج به 300 کالری دریافت اضافه تر از حالت عادی دارید در حالی که در طی
 
شیردهی می بایست 500 کالری اضافه تر دریافت کنید تا بتوانید شیر کافی داشته باشید.