خانم ف- قهرمانی


وزن قبل رژیم:      87.700                    کاهش وزن 20.700 در عرض 6ماه              

 وزن بعد رژیم:        67

 

من در طول رژیم به انتها فکر نمیکردم و تمام هدفم کاهش 2 کیلو گرم وزنی بود که بعد دو هفته باید به آن می رسیدم و همین موضوع انگیزه ادامه رژیمم بود.

در زمان رژیمم اصلا به بدنم سختی ندادم طوری که متوجه نمیشدم که رژیم دارم در حال حاضر احساس خیلی خوبی دارم و تصور میکنم که دو باره متولد

شدم مسیله ای که مهم است این است که سلامتی بدن خیلی مهمتر از زیبایی و تناسب اندام است که خوشبختانه با رژیم های اصولی و متونع مرکز نارین

و راهنمایی خوب مشاور تغدیه ام هم به وزن ایده آلم رسیدم و هم بدنم دچار اسیب نشد و دچار ریزش مو و افتادگی پوست نشدم