خانم ن-اصغر لو

 

وزن قبل از شروع رژیم: 82                                               کاهش وزن 20 کیلو در عرض 6 ماه

وزن بعد از اتمام رژیم:62


ضمن تشکر ویژه از مجموعه نارین که در راستای کم کردن وزن به بنده کمک کردن تا بتوانم به وزن ایده آل برسم.

در ابتدای شروع رژیم باورم نمی شدکه روزی بتونم 20 کیلو وزن کم کنم هر چند در آغاز شروع رژیم کمی سخت بود و در ادامه با پشتکار

و با مشاوره های شما دکتر عزیز توانستم این راه را پیموده و در مدت 6 ماه بتوانم به وزن ایده آل خود برسم.

                                                                                                                                                            95/11/10