‍  علت لاغر نشدن با توجه به ورزش کردن مستمر چیست

شاید شما این سوال بارها در ذهن تان چرخیده باشد و یا دیگران آن را با شما مطرح کرده باشند.

باید بدانید همیشه سخت ورزش کردن به معنای کاهش چربی نیست، بدن بیشتر از تغذیه و سبک زندگی غلط چربی ذخیره می کند تا

اینکه کم تحرک باشید.

بنابراین افزایش تحرک در زمانی که هنوز تغذیه خوبی ندارید بی فایده است.

حتی تصور بر اینکه چون کمتر غذا می خورم پس باید لاغر شوم هم اشتباه هست، مهم نیست شما کم بخورید بلکه این مهم است 

چه چیزی می خورید!

حتی اگر ورزش کنید، به اندازه کافی بخوابید و وضعیت هورمونی تان نیز در سطحی سالم قرار داشته باشد، برنامه غذایی تان می تواند

روی چربی  بدن تاثیر بگذارد. 

استفاده از برنامه غذایی سرشار از کربوهیدرات های ساده مانند نان سفید، کوکی ها، شیرینی ها، کراکر ها و نوشیدنی های شیرین 

می تواند ترشح انسولین را افزایش دهد و مانعی در کاهش چربی بدن باشد.