خانم گ- ساکی(سن:35 سال)

 

وزن قبل رژیم: 80.90                                           کاهش وزنی معادل 19 کیلو طی مدت 4 ماه

 

وزن فعلی:62

 

من با سن 35 سال با وزن 80.90 و اضافه وزن شدید و چاقی به کلینیک نارین مراجعه کردم .در تاریخ 21/10/96 و با کمک و لطف آقای

دکتر تونستم به وزن ایده آل و مناسب برسم،الان وزنم 62 کیلو هست و قرار است دو کیلو دیگه هم کم کنم و به وزن 60 برسم از رژیم

بسیارراضی هستم و خیلی با این رژیم راحت هستم و برام آسون بود.با تشکر از آقای دکتر و کلینیک نارین.