آقای ع - ر

 

 

 

 

وزن قبل رژیم:59                        افزایش وزن 21 کیلو در عرض 5 ماه

وزن بعد رژیم:80                             قد 180

 

 با تلاش و پشتکار و نا امید نشدن   توانستم به وزن دلخواه خود برسم.