خانم ع -کریمی

 

وزن قبل از رژیم:  66.100                                                کاهش وزن 6 کیلو در مدت دو ماه

 

وزن بعد از رژیم:60

 

من مدتها بود رژیم های مختلف رو امتحان می کردم و جواب نمی گرفتم  و به دکترهم اعتقاد نداشتم چون حوصله این که همش دکتر

بگن انقد بخور یا نخور رو نداشتم، ولی یکی از همکارهام رژیم شیر رو امتحان کرده بودن به من هم پیشنهاد دادن و گفتن جواب گرفتن

من هم انجام دادم در واقع من زمانی که به دکتر مراجعه کردم 4 کیلو قبلش کم کرده بودم  ولی چون میترسیدم با قطع کردن رژیم

دوباره وزنم بالا بره با پیشنهاد خانواده تصمیم گرفتم به دکتر متخصص تغذیه مراجعه کنم که اسم جناب آقای واحدی رو از اینترنت پیدا

کردم و در طول این مدت هم تحت نظر دکتر بودم همه موارد رو رعایت کردم  و با رعایت رژیم ها نه تنها وزنم رو کاهش دادم  بلکه در حال

حاضر ثابت هم هستم و  الان از این قضیه خیلی خوشحال هستم.

                                                                                                                                                                 96/02/29