مواد غذایی که باید در کم کاری تیروئید در حد اعتدال مصرف و یا از خوردن آنها اجتناب شود.

خردل، هلو، گلابی، تربچه، اسفناج، سویا، ارزن، بادام زمینی، قهوه، شلغم و سبزیجات کلم مانند ( کلم بروکلی، جوانه بروکسل، کلم، کلم پیچ، کلم قمری ) 

همچنین ازغذاهای آماده و تصفیه شده، از جمله آرد سفید و شکر اجتناب کنند.

غذاهایی که باید در کم کاری تیروئید از خوردن آنها کاملا اجتناب شود.

مواد شیمیایی و غذاهای بسیار تصفیه شده مانند ( جایگزین های شکر، شیرین کننده های مصنوعی، نوشابه، نوشابه های گازدار، غذاهای مملو ازآفت کش 

ها، چربی های هیدروژنه مانند مارگارین، آرد سفید و شکر تصفیه شده ) که باید اجتناب شود.