چرا افراد بعد از ازدواج چاق می‌شوند؟

 

سوالی که برای خیلی از افراد پیش می آید:


یکی از مهم‌ترین دلایلی که بیشتر خانم‌ها و البته آقایان پس از ازدواج چاق می‌شوند، این است که دیگر خوش‌اندام ماندن را لازم

نمی‌‌دانند و ، فعالیت بدنی خود را کاهش می‌دهند و اگر هم سال‌ها برای حفظ اندام خود رژیم خاصی را رعایت کرده‌اند پس از ازدواج آن

را رها میکنند.

نباید فراموش کنیم فقط مصرف چند کالری اضافه در روز می‌تواند در طول یک تا دو سال به شکل اضافه وزن بروز کند.

حضور بیشتر در مهمانی ها ،رستوران های متنوع و مصرف دسر ها و غذاهای رنگارنگ بعد از ازدواج نتیجه ای جز اضافه وزن و چاقی 

نخواهد داشت.


استفاده از قرص‌‌های هورمونی هم بی تاثیر نیست اما نباید آنها را دلیل اصلی چاقی قلمداد کنید چرا که این هورمون‌های خوراکی فقط

مسوول ۲تا ۳کیلو از اضافه وزن شما آنهم به خاطر احتباس آب هستند.

 

در پایان اگر با اضافه وزنی غیرمنتظره و ناگهانی روبه رو شدید بهتر است با انجام یک آزمایش کامل از نرمال بودن هورمون های تیروئیدی

و نیز کافی بودن سطح ویتامین D خون مطمئن شوید