خانم ر-عربگری

 

وزن قبل :   99.8                                                       کاهش وزن 19 کیلو طی مدت 5 ماه

 

وزن بعد رژیم:80.80

 

اینجانب خانم عربگری 29 ساله با وزن 81.5 و اضافه وزن 19 کیلوگرم توانستم در مدت 9 ماه با کمک دکتر واحدی که یکی از بهترین

 

مشاوران تغذیه می باشد، به وزن ایده آل خودم برسم.مهم ترین امری که باعث شد این دوره رو به پایان برسونم رژیمهای انتخابی دکتر

 

واحدی بود که بسیار آسان بود.با تشکر از دکتر و پرسنل محترم.