معیارهای تشخیص دیابت
 
 
 
از سه روش تشخیصی برای تشخیص دیابت استفاده می شود:
 

·  داشتن علائم دیابت و میزان قند خون تصادفی(CPG):برابر یا بیشتر از 200 میلی گرم در دسی لیتر،منظور از تصادفی،نمونه ت زمان سپری شده ار آخرین

 

وعده غذایی است.منظور از علائم دیابت همان علائم کلاسیک دیابت که عبارتند از پر ادراری،پر نوشی و کاهش وزن بی دلیل.

 

· میزان قند خون ناشتا(FPG):برابر یا بیشتر از 126 میلی گرم در دسی لیتر است،منظور از ناشتا دریافت نکردن انرژی به مدت حداقل 8 ساعت پیش از

 

آزمایش است.

 

·میزان قند خون دوساعت پس از دریافت گلوگز(hPG2)،برابر یا بیشتر از 200میلی گرم در دسی لیترhpg2 دو ساعت پس از خوردن گلوگز در آزمایش

 

تحمل گلوگز خوراکی اندازه گیری می شود

 

·هموگلوبینA1Cیک آزمایش غربالگری راحت برای دیابت است و هنگام اندازه گیری میزان قند خون ناشتا به دست می آیدهر گاه همو گلوبین A1Cبیشتر از

 

میانگین +2 انحراف معیار باشد وجود دیابت محتمل است.

 

·آزمایش یا غربالگری دیابت باید برای همه ی افراد 45 ساله یا بیشتر انجام گیرد،به ویژه افرادی که نمایه ی توده بدن(BMI)برابر یا بیشتر از 25 کیلو گرم بر متر

 

مربع دارند.در صورت طبیعی بودن نتیجه،این آزمایش باید در فاصله های سه ساله تکرار شود.افرادی که اضافه وزن (BMIبرابر یا بیشتر از 25 دارند) و یکی از

 

عوامل خطر زیر را دارند،باید آزمایش دیابت را در سنین کمتر یا در دفعات بیشتر انجام دهند:

 

· عادت نداشتن به فعالیت بدنی

 

· داشتن بستگان درجه اول مبتلا به دیابت(پدر و مادر یا برادر و خواهر)

 

· زادن نوزادی با وزن بیشتر از 4 کیلو گرم یا ابتلا به دیابت دوران بارداری

 

· پر فشاری خون(فشار خون برابر یا بیشتر از 90/140میلیمتر جیوه)

 

· میزان HDL کمتر از 35 میلی گرم در دسی لیترو یا میزان تری گلیسیرید بیشتر از 250 میلی گرم در دسی لیتر

 

· ابتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک(PCOS)

 

· داشتن IGTیا IFGدر آزمایش پیشین

 

· داشتن دیگر شرایط بالینی مرتبط با مقاومت به انسولین مانند آکانتوز (وجود لکه های پوستی به رنگ قهوه ای تیره)

 

· داشتن پیشینه ابتلا به بیماری قلبی عروقی.

 


هرگونه برداشت از این مطلب تنها با ذکر منبع و لینک به این صفحه مجاز می باشد.