محدثه ناصر خاکی

 

وزن قبل رژیم:84                                 کاهش وزن 19 کیلو در مدت 6 ماه

وزن بعد رژیم:65

 

در ابتدای رژیم می خواستم سریع وزن کنم، اما کاهش وزن کمی داشتم پس ورزش را بصورت جدی تر شروع کردم و خیلی دقیق طبق رژیم پیش رفتم و به

نتیجه مطلوب رسیدم.با سپاس فراوان از جناب واحدی عزیز که در این مدت راهنمایی کرده و کمک کردند تا به وزن ایده ال خود برسم.