مشکلات و عوارض لیپوماتیک
 
لیپوماتیک نوعی از دستگاه لیپوساکشن است که در سال 1996 ابداع شد و بر اساس ویبریشن کار میکند. از مزایای لیپوساکشن با لیپوماتیک از بین بردن
 
بافت بزرگ چربی البته در زمان بسیار طولانی حتی طولانی تر از لیپوساکشن سنتی است که طبعا خستگی دست جراح و عوارض ناشی از اشتباه جراح را
 
در پی دارد.
 
از معایب و عوارض لیپوماتیک:
 
_زمان طولانی جراحی که خستگی شدید و اشتباهات جراح را در پی دارد.
 
_ضربات شدید ویبریشن که باعث اسیب به جراح و همچنین بیمار میگردد.
 
_چون لیپوماتیک با ضربه کار میکند پس خطر امبولی در این روش مانند لیپوساکشن سنتی بالاست.
 
_فقط در مناطق بزرگ قابل استفاده است و در مناطق ظریف مثل غبغب قابل استفاده نیست.
 
_خونریزی شدید را به همراه دارد و هیچ مکانیسمی به جزاپی نفرین برای جلوگیری از خونریزی ندارد.
 
_به دلیل ضربات شدید باعث کوفتگی های شدیدی در بیماری می گردد.
 
_محل های وروده پروبه دلیل قرار گرفتن ویبریشن و ساکشن بر روی یک پروب بسیار بزرگ است و جای زخم بدن به جای میگذارد.
 
- محدودیت استفاده در مکان های مختلف را دارد و فقط در 3 منطقه ی شکم،ران و بازو قابل استفاده است و در مناطق دیگر نباید استفاده شود.
 
- هیچ مکانیسمی برای تحریک فیبروبلاست ها و کلاژن سازی ندارد بنابراین پوست بیمار بعد از جراحی دچار افتادگی میگردد که این باعث ایجاد نارضایتی در
 
بیمار می شود. متاسفانه با تبلیغات غلط القا می شود که حرکت 3 بعدی کانولای لیپوماتیک باعث تحریک کلاژن سازی میشود در حالی که این مساله به هیچ
 
وجه ریشه علمی نداشته و هیچ رفرنس علمی آنرا تایید نمیکند.

- دوران نقاهت طولانی طوریکه مریض قبل از 5 روز نمیتواند رانندگی کند.
 
- در ناحیه زانو و مناطق ظریف مثل غبغب قابل استفاده نیست.
 
- به دلیل اینکه مثل ساکشن سنتی عمل کرده و با ویبربشن چربی هارا میکند نه اینکه لیز کند پس سلول های چربی از بین نرفته و به همین دلیل است
 
که نتایج لیپوماتیک برگشت پذیر است.
 
- هیچ سیستم محافظتی برای پیشگیری از آسیب به عضلات،عروق و اعصاب نداردو به همین دلیل است که میزان خونریزی بیمار شدید است
 
- با توجه به اینکه این سیسیتم با ویبریشن و ضربه کار می کند و اینکه حرکات دست جراح تعیین کننده میزان کندن چربی و نه لیز چربی است پس هرجا که
 
هدایت کانولا با دست جراح بیشتر است و همچنین طولانی بودن جراحی در این روش و خستگی دست جراح،آنچه به جای میماند ناصافی شدید در محل
 
میباشد که این عدم هماهنگی و یکنواختی با عث نارضایتی بیمار میگردد.
 
- درد بعد از عمل شدید است و در بیشتر موارد غیر قابل تحمل است به طوری که بیمار حداقل تا یک هفته نباید کار کند.
 
- احتمال آسیب به احشا و پارگی زیاد است.