خانم م-مهبادی

 

وزن قبل رژیم: 64.40                                  کاهش وزن معادل 11 کیلو گرم طی مدت 3 ماه

 

وزن فعلی:53.10

 

ممنون از خواهرم که منو تشویق کرد به رژیم گرفتن و یه تشکر ویژه از آقای دکتر واحدی که همیشه با امید دادن کمک کردن به وزن ایده

 

آلخودم برسم ، و این که  هیچ وقت فکر نمی کردم رژیم گرفتن کار راحتی باشه.25/02/97