آقا و خانم مهدی و اکرم-ص


وزن قبل از رژیم خانم اکرم: 90                   کاهش وزن 22 کیلو طی مدت طی مدت 6 ماه

 

وزن قبل از رژیم آقای مهدی: 77                         کاهش وزن 17 کیلو طی مدت 6 ماه

 

 

من و همسرم در سالهای قبل رژیم های غذایی خود سرانه داشتیم که بعد از مدت کوتاهی وزنمان به وزن سابق بر می گشت و

 

احساس گرسنگی را در رژیم های خودسرانه داشتیم، که با را هنماییهای آقای دکتر و رژیم غذایی مناسب اصلا احساس گرسنگی و

 

ضعف(حتیدر بعضی مواقع احساس پرخوری هم داشتیم) به وزن دلخواه خودمان رسیدیم و به برنامه غذایی منظمی در زندگی خود

 

دست یافتیم که انشا..الله بتوانیم در ماههای آینده هم چنان وزن خودمان را ثابت نگه داریم.با تشکر فراوان از دکتر واحدی