شاخص های تفاوت چاقی و سلولیت

                                                         

تشخیص سلولیت

پزشکان باید با انجام معاینات کامل بدنی و آزمایشات لازم، درجه سلولیت بیمار را تشخیص داده و سپس برنامه درمانی متناسب با آن را تدوین کرده و نسبت به درمان بیمار اقدام کنند.همچنین، باید به بررسی و شناسایی عواملی بپردازند که بیمار را مستعد سلولیت کرده است تا ضمن درمان سلولیت بیمار، عوامل زمینه ای موجود در بدن یا سبک زندگی فرد را نیز تا حد امکان حذف کنند و از این طریق احتمال برگشت سلولیت و ابتلا دوباره فرد به سلولیت را به حداقل ممکن کاهش دهند.


شاخص های تشخیص چاقی و سلولیت:
چاقی و سلولیت دوعارضه متفاوت می باشند که تنها تشابه آنها در تجمع چربی وایجاد برجستگی ظاهری میباشد.
در ذیل به برخی از شاخص های تشخیص چاقی و سلولیت اشاره می کنیم:

شاخص

چاقی

سلولیت

درمان با رژیم غذایی کم کالری

مفید می باشد

اثریندارد

ظاهر پوست

صاف می باشد

پوستنواحی مبتلا دارای فرورفتگی ها و برآمدگی هایی می باشد

اثر کاهش مصرف نمک در درمان

اثری ندارد

مفید

محل تشکیل

: در کل بدن قابل مشاهده است

: درنواحی خاصی از بدن قابل مشاهده میباشد

موضع تشکیل

چربی ها اغلب در شکم تجمع می یابند

: اغلب در ران و باسن به وجود می آیند

علت

در اثر افزایش حجم بافت چربیایجاد می شود

در اثر تجمع مواد سمی ایجاد میشود

درد

هیچگونهدردی ایجاد نمی شود

دراثر وارد آوردن فشار بر نواحیمبتلا , درد ایجاد می شود

سن

در هر سنی ممکناست

معمولادر سنین هورمونی و آغاز عاداتماهانه و افزایش سن ظاهر می شود

ارتباط  با تغییرات هورمونی

اغلب ارتباط مستقیمی با تغییراتهورمونی ندارد

با تغییرات هورمون استروژن به طور مستقیممرتبط است

 


 عوامل ایجاد کننده سلولیت عبارتند از:
1عوامل ژنتیکی و جنسیت۲ایجادتغییراتی در ترشحطبیعی هورمون های بدن بویژه هورمون های جنسیزنانه( استروژن ) ۳ – عدم رعایترژیم و برنامه غذایی مناسب ۴ – افزایش بی رویهوزن ۵ – افزایش سن ۶استرس ها و خستگی های طولانی ۷ – عدم تحرک و فعالیتهای ورزشینواحی تشکیل سلولیت:
سلولیتاغلب در نواحی زیر ایجاد می گردد:
ران , باسن , لگن , شکم , قسمت پایین پشت, قسمت های پشت و داخل بازو ها, قسمت های داخلی زانو , بالای پشت و زیر شانه ها , مچپا
محل ایجاد سلولیت در آقایان معمولا در ناحیه شکم و پشت گردن می باشد.

درمان سلولیت

در قسمت نحوه تشکیل سلولیت دیدیم که با شروع فشار چربیهای انباشته شده بر روی عروق خونی و لنفی، چه اتفاقاتی پشت سر هم رخ می دهند و منجر به بروز علایم سلولیت در بافت درگیر شده و نیز دسترسی بدن ( جریان خون) به چربیهای بافت ناحیه را غیر ممکن می کنند.

تا زمانیکه خون به چربیهای بافت مبتلا دسترسی نداشته باشد هیچکدام ار درمانهای لاغری نظیر رژیم درمانی، ورزش، دارو درمانی و غیره تاثیری در کاهش حجم و بهبود کیفیت بافت موضع چاق نخواهند داشت و همانطور که قبلا نیز گفته شد در صورت استفاده ازاین درمانها، چربیهای نواحی دیگر مانند صورت، که خون به چربیهای آنها دسترسی دارد، مصرف شده و در نهایت فرد با یک صورت لاغر و استخوانی، ولی شکم و پهلو های چاق و پر از چربی مواجه خواهد شد. به همین دلیل، هدف اصلی و ابتدایی همه درمانهای تخصصی و علمی چاقی و سلولیت، بر عکس نمودن رخدادهایی است که سلولیت را بوجود آورده اند تا ابتدا بافت به شرایطی برگردد که خون به چربیهای آن دسترسی داشته باشد. یعنی ابتدا باید به ترتیب زیر عمل شود:

* نرم و شل کردن سفتی و تورم بافتی

* کندن رسوبات از دیواره عروق خونی و لنفی

* برقراری مجدد جریان خون و لنف در بافت

* تخلیه رسوبات و مواد زائد و پسماندها از بافت

انجام مراحل فوق، نقطه شروع درمانهای چاقی و سلولیت است و لازم است بدانید که اینکار توسط هیچ دارویی یا رژیم غذایی یا برنامه ورزشی قابل انجام نیست. به همین دلیل، در طول 15 سال گذشته، هر چه حوزه دانش اطلاعات بیشتری از شرایط بافت درونی سلولیت ارائه می کرد متخصصین بیشتر به اهمیت اجرای مراحل یاد شده در درمان سلولیت پی می بردند و لذا به دنبال تجهیزات و روشهایی می رفتند که بتوان اینکار را به نحو مطلوبی انجام داد. این جستجوها منجر به تولید و ارائه تجهیزاتی تخصصی و ویژه برای درمان سلولیت شد. تجهیزاتی که هر کدام با بکارگیری نکنولوژی خاصی، قادر به انجام همه یا بخشی از مراحل فوق بوده و می توان از آنها در فرایند درمان سلولیت استفاده کرد.