خانم س-قنبری

 

وزن اولیه: 38                                                     افزایش وزن 10.5 کیلو طی مدت 3 ماه

 

وزن فعلی:48.5

 

با تشکر از که با علم و صبرشون به من کمک کردن تا به وزن ایده آل برسم.من حدود 8 سال بودوزن ثابت 38 کیلو را داشتم اما با کمک

 

آقای دکتر بالاخره توانستم مشکلم را برطرف کنم10/11/96