چگونگی وزن_کردن  بدن در فرایند کاهش وزن ازنظر روانی فاکتور مهم و اثر گذاری  می باشد.


 وزن کردن روزانه برای کسی که مشغول کاهش وزن است، بسیارخطرناک است و درست شبیه این است که کسی بخواهد جوانه را

 

که تازه ریشه زده را هر روز از خاک بیرون بکشد و  آن را وارسی نماید.


علت اینکه نباید هر روز خود را وزن  کنید، بخاطر نوسانات طبیعی وزن انسان  در طی چند روز می باشد. 


وقتی هر روز خود را وزن کنید وببینید لاغر شده اید خوشحال  می شوید و ناخود آگاه برای این  موفقیت جشن میگیرید.


و یکی دو روز بعد وقتی خود را وزن کنید، ممکن است افزایش وزن داشته باشید و این از نظر روحی برای شما شکننده  و سردرگم

کننده خواهد شد.


باور کنید،هزاران مورد تجربه ثابت كرده که  چطوری فردی با مشاهده عقربه ترازو دچار افسردگی و خشم  و نومید شده است.


لذا توصیه ميشود که حداقل هفته ای یک مرتبه از شروع برنامه کاهش وزن و یا هر دو هفته یک مرتبه خود را وزن کنید.


ازنظر زمانی بهترین ساعت برای وزن کشی هنگام صبح  و بدون لباس می باشد.


و چهارشنبه بهترین روز برای وزن کردن است. 


برعکس شنبه و پنج شنبه بدترین روزها برای وزن کردن هستند چون که  قبل و بعد از تعطیلات آخر هفته قرار دارند. 


چون شما را  به راحتی در خطر انحراف ازمسیر لاغری قرار میدهند.


فراموش نکنید در هفته ها و ماههای کاهش وزن، هرگونه رفتار نسنجیده وغیر حرفه ای به سهولت میتواند، زحمات و تلاش های شما

را ضایع سازد.

برای چاق شدن مدت زمان طولانی زحمت کشیده اید، و حالا وقتش رسیده که برای لاغر شدن هم مدتی را وقت بگذارید و زحمت

بکشید و عجله نداشته باشید.

 

اعداد روی ترازو برای شما معجزه نخواهند کرد. آنها فقط واقعیت موجود را نشان میدهند.