فرق کم کردن وزن و کم شدن سایز

برای خیلی از افرادی که یک برنامه ورزشی را شروع می‌کنند پیش آمده است که پس از مدتی هیچ وزنی کم نکرده‌اند

و یا در برخی موارد وزنشان اضافه هم شده است

هم تمرینات هوازی و هم تمرینات بدنسازی می‌توانند موجب چربی سوزی و عضله‌ سازی شوند

بنابراین ثابت ماندن وزن به معنی بیهوده بودن تمرینات نیست

زیرا عضله چگالی بیشتری نسبت به چربی دارد، این یعنی حجم کمتری نسبت به چربی اشغال می‌کند

بنابراین ممکن است حتی با تمرینات مناسب بدنسازی، بدون تغییر وزن و یا حتی با افزایش وزن کمر باریک تر و خیلی خوش استیل تر

به نظر برسید

یعنی سایز کم شده

پس خواهش میکنم زیاد با ترازو خودتان را محک نزنید

بهترین کار عکس گرفتن است تا تغییرات را ببینید.