تعیین جنسیت فرزند با استفاده از رژیم غذایی

 
روش تعیین جنسیت فرزند در دنیا برای اولین بار توسط یک متخصص زنان کانادایی از طریق رژیم غذایی تجویز شده، نشان داد در صورت پیگیری
 
دقیق رژیم غذایی، باید 80 درصد موفقیت حاصل شود. در بعضی از بیمارستان‌های بزرگ کانادا، درمانگاه‌هایی اختصاصی برای انجام این کار به
 
منظور کمک به زوج‌هایی که نسل آینده آن‌ها توسط بیماری‌های ارثی وابسته به جنس تهدید می‌شدند دایر شده است.
 
اصول برای پسردار شدن: لازم است مواد غذایی انسان غنی از سدیم و پتاسیم و فقیر از کلسیم باشد.
 
اصول برای دختردار شدن: لازم است رژیم غذایی فقیر از سدیم و پتاسیم و غنی از کلسیم باشد.
 
روش اجرااگر اصول کار ساده است، روش اجرای آن آسان نیست. دقت در اجرای آن به طور جدی لازم است.
 
چه زمانی باید رژیم غذایی را شروع کنیم؟
 
برای این منظور حداقل باید دو پریود ماهیانه قبل از تاریخ پیش بینی شده برای بارداری، رژیم غذایی تنظیم شده توسط متخصص تغذیه به طور جدی و
 
دقیق رعایت شود. ضمناً حداقل زمان برای رعایت رژیم غذایی دو ماه است. چون امکان دارد همیشه پس از دو ماه و دو پریود، بارداری اتفاق نیفتد،
 
باید تا زمانی که بارداری با انجام تست‌های آزمایشگاهی دقیقاً مشخص شود، رژیم ادامه داشته باشد. پس از اثبات بارداری، زن باردار رژیم غذایی
 
متعادل و مناسب دوران بارداری معمولی را ادامه می‌دهد و نیاز به رعایت محدودیت‌های رژیم پیش از بارداری نیست.
 
نحوه تأثیر رژیم غذایی
 
این رژیم غذایی سبب تغییر یونی محیط درونی و محیط رحم شده و موجب تغییر تمایل غشای اوول می‌شود. بدین ترتیب بر حسب نوع رژیم تجویز
 
شده و جنسیت مورد نظر، زمینه و شانس برای ورود اسپرماتوزوئیدهای نر نسبت به اسپرماتوزوئیدهای ماده و یا برعکس مساعد می‌شود.
 
ممنوعیت اجرای رژیم غذایی برای پسردار شدن
 
ابتدا باید مطمئن باشیم که ممنوعیت برای اجرای رژیم غذایی وجود نداشته باشد. ممنوعیت رژیم غذایی برای پسردار شدن در موارد زیر است و افراد
 
مبتلا به بیماری‌های ذیل نباید این رژیم غذایی را رعایت کنند:
 
1- فشار خون بالا
 
2-ناراحتی‌های قلبی و عروقی
 
3-نارسایی‌های کلیوی
 
پس از اثبات بارداری، زن باردار رژیم غذایی متعادل و مناسب دوران بارداری معمولی را ادامه می‌دهد و نیاز به رعایت محدودیت‌های رژیم پیش از
 
بارداری نیست
 
ممنوعیت اجرای رژیم غذایی برای دختردار شدن
 
افراد مبتلا به بیماری‌های زیر نباید رژیم غذایی دختردار شدن را رعایت نمایند:
 
1- اختلالات عصبی
 
2- بالا بودن کلسیم خون
 
3- نارسایی‌های کلیوی

تدارک رژیم و اجرای محتاطانه آن
 
هرگونه انحراف از رژیم توصیه شده، شانس موفقیت را کم می‌کند.
 
رعایت رژیم غذایی توصیه شده توسط زوجین موجب آسانی اجرای آن می‌شود، گرچه نوع تغذیه مرد هیچ تأثیری در مکانیسم این عمل ندارد.
 
ترکیب یونی داروهایی که زن در طول مدت اجرای رژیم غذایی دریافت می‌کند، بسیار مهم است و می‌تواند در رسیدن به هدف مورد نظر اختلال ایجاد
 
نماید؛ مخصوصاً قرص‌ها و داروهایی که غنی از سدیم هستند.
 
درمانگاه‌هایی که در جهان مسئول ارائه این نوع رژیم‌های غذایی هستند تاکید می‌کنند که مصرف تمام قرص‌های ضد بارداری در دوران اجرای رژیم
 
غذایی متوقف شود. بنابراین برای پیشگیری از بارداری از سایر روش‌ها استفاده شود.
 

" />