خانم س-جلال زاده

 

وزن قبل از شروع رژیم: 76                                                     کاهش وزن12 کیلو در عرض 4 ماه                                                                                                                                                                                                                                               

 وزن پس از اتمام رژیم:64

 

خیلی تشکر میکنم از مرکز نارین چون من خیلی دکتر رژیم رفته بودم ولی هیچ وقت تا وزن مطلوب کم نکرده بودم.خیلی خوشحالم که با  

آقای واحدی  و مرکز شما آشنا شدم.از زحمات شما ممنونم.

                                                                                                                     95/10/23