خانم ز-چوپانی(سن:16 سال)


وزن قبل رژیم:83                                     کاهش وزن معادل 16 کیلو گرم طی مدت 8 ماه

 

وزن بعد رژیم:57

 

به مدت 5 الی 6 سال اضافه وزن داشتم و مطمئنم اگر تصمیم نمیگرفتم برای رژیم الان شاید وزنم به 100 میرسید.به دلیل اضافه وزنی

 

که داشتم با این سن کم قند و چربی گرفته بودم و هر چه خودم رژیم میگرفتمجواب نمیداد و این شد که تصمیم گرفتم رژیم بگیرم.آقای

 

دکتر واحدی رو هم مربی باشگاه که خودش نتیجه گرفته بود به من معرفی کردند31/04/96 بود که از کنار مطب رد شدم و همون جا

 

برای اولین بار به دکتر تغذیه مراجعه کردم.قبل از اون از همه میشنیدم که میگفتن رژیم گرفتن سخته و نباید هیچی بخوری ولی به جرات

 

میگم که رژیم های دکتر واحدی عالی هستند  و بدون این که سختی بکشی شاهد کاهش وزن خودت میشی.از آقای دکتر واحدی

 

واقعا تشکر میکنم و همچنین از خانوادهام که من رو حمایت کردند.