نقش ورزش در کاهش وزن

 

بهترین رژیمهای غذایی کم کالری اگر همراه با افزایش فعالیت بدنی نباشند تنها سبب کاهش وزنی در حد چند کیلوگرم میشوند و بعد ازمدتی وزن بیمار ثابت
 
باقی خواهد ماند وکاهش نخواهد یافت(weight plateau) و این امر بدلیل تطبیق یافتن سلولهای بدن با انرژی کم در یافتی خواهد بود.افزایش فعالیت بدنی در
 
رژیم های کاهش وزن دارای چند اثر مفید به شرح زیر میباشد:
 
1-سبب افزایش مصرف انرژی در بدن می شود که این امر به کاهش وزن بیشتر و جلو گیری از ثابت باقی ماندن وزن بدن منتهی می گردد.
 
2-ورزش باعث می شود که میزان توده بدون چربی(lean body mass)در بدن افزایش یابد و از آنجایی که توده بدون چربی در بدن مصرف کننده انرژی می باشد
 
هر چه میزان آن در بدن افزایش یابد احتمال چاقی کمتر می شود باید بدانیم توده چربی که عمده آن را تری گلیسیریدهای ذخیره شده در سیتو پلاسم
 
سلولهای بافت چربی تشکیل می دهند انرژی مصرف نمی کنند
 
فعالیت بدنی با شدت متوسط به میزان 30 تا 60 دقیقه در روز مناسب میباشد و همواره فعالیت بدنی باید از مقادیر کم و با شدت کم شروع و بتدریج بر میزان و
 
شدت آن افزوده شود تا به حد مورد نظر برسد.در این زمینه انجام فعالیتهای ورزشی مختلف می تواند مفید باشد اما ساده ترین فعالیت بدنی پیاده روی بر روی
 
سطح صاف می باشد.در افرادی که بدلیل درد مفاصل یا استخوان ها قادر به پیاده روی نیستند شنا کردن میتواند بسیار موثر باشد.