خانم م- ایرج ساعی


وزن قبل از شروع رژیم:73                                                   کاهش وزن 14 کیلو در عرض 3 ماه

وزن پس از اتمام رژیم:59


من قبل از بارداری وزن ایده آلی داشتم، ولی در دوره بارداری 17 کیلو اضافه کرده ام، از آقای واحدی  خیلی تشکر می کنم که

کمک بسیار بزرگی به من کرده اند که موفق شدم طی 3 ماه 14 کیلو وزن کم کنم،آقای واحدی  بهم رژیم شیر دهی دادن،رژِیم خیلی

آسونی بود، اصلا فکر نمی کردم با این رژیم بتونم وزن کم کنم ولی با زحمات آقای دکتر و پشتکار البته همراه با ورزش موفق شدم وزن

خودم رو کم کنم.

امروز در تاریخ 95/11/12 برای تثبیت وزن به مرکز مراجعه کرده ام.

                                                                                             ممنون از تمام زحماتتون