خانم م-سعید آبادی

 

وزن قبل رژیم: 80                                         کاهش وزن معادل 14 کیلو طی مدت سه ماه

 

وزن فعلی:66

 

من در سالهای قبل هم رژیم داشتم اما هیچ تاثیر مثبتی در من ایجاد نکرد و به دلیل کمردرد و پادرد و بیماری گوارشی که داشتم توسط

 

یکی از آشنایان با این مجموعه آشنا شدم و توانستم با کمک و یاری جناب دکتر واحدی و تلاش خودم به نتیجه مطلوب برسم.امیدوارم

 

دوستان دیگر هم در این مسیر موفق باشند.از جناب دکتر واحدی و کادر  زحمت کش ایشان نهایت تشکر را دارم.