پریسا رمضانخانی

 

 

وزن قبل رژیم:90                     کاهش وزن 20 کیلو در عرض 2.5 ماه

وزن بعد رژیم70

 

خیلی خوشحالم و از مرکز تغذیه ورژیم درمانی نارین  کمال تشکر را دارم، الان خیلی خوش هیکل شدم و تغییر اساسی را در خودم میبینم، کمی

سختی کشیدم ولی بالاخره به وزن دلخواه رسیدم و خیلی خیلی راضی و خوشحالم.